ข้อมูลเพิ่มเติมและรายงานอาการไม่พึงประสงค์


ท่านสามารถขอข้อมูลเพิ่มเติมหรือแจ้งอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา สามารถติดต่อได้ที่ บริษัทแอ๊บบอต ลาบอแรตอรีส จำกัด (Pharmacovigilance Department)

เบอร์โทรศัพท์ 080-079-7588 หรือ อีเมล pv.thailand@abbott.com